Java If Else Kullanımı ve Örnekleri

Java dilinde “if-else” yapısı, koşullu bir kontrol yapısıdır. Bu yapı, bir koşulun doğruluğuna göre belirli bir kod bloğunun çalıştırılıp çalıştırılmayacağını kontrol eder.

“if” yapısı, bir koşulun doğruluğunu kontrol eder ve eğer koşul doğruysa, “if” bloğu içinde yer alan kodlar çalıştırılır.

if-else” yapısı ise, bir koşulun doğruluğunu kontrol eder ve eğer koşul doğruysa “if” bloğu içinde yer alan kodlar, yanlışsa “else” bloğu içinde yer alan kodlar çalıştırılır.

“if-else” yapısının bir üst seviyesi olarak, “if-else if-else” yapısı da kullanılabilir. Bu yapıda, birden fazla koşul kontrol edilebilir ve eğer bir koşul doğruysa, o koşulun bloğu çalıştırılır ve diğer koşullar kontrol edilmez.

Aşağıda if – else if – else yapılarının nasıl kullanılacağını gösteren örnekleri görüyorsunuz.

Örnek 1: Basit bir if yapısı

 
int sayi = 5;
if (sayi > 0) {
  System.out.println("sayi pozitif bir sayıdır.");
}
 

Örnek 2: if-else yapısı

 
int sayi = 5;
if (sayi > 0) {
  System.out.println("sayi pozitif bir sayıdır.");
} else {
  System.out.println("sayi negatif veya sıfırdır.");
}
 

Örnek 3: if – else if- else yapısı

 
int not = 85;
if (not >= 90) {
  System.out.println("AA");
} else if (not >= 85) {
  System.out.println("BA");
} else if (not >= 75) {
  System.out.println("BB");
} else {
  System.out.println("FF");
}
 

Örnek 4: “if” yapısında birden fazla koşul.

 
int not = 85;
int vize = 80;
if ((not + vize) / 2 >= 70) {
  System.out.println("Geçtiniz.");
} else {
  System.out.println("Kaldınız.");
}
 

Örnek 5: “if” yapısında “&&” ve “||” operatörleri.

 
int not = 85;
int vize = 80;
if (not >= 70 && vize >= 70) {
  System.out.println("Geçtiniz.");
} else {
  System.out.println("Kaldınız.");
}
 
 
int not = 85;
int vize = 30;
if (not >= 70 || vize >= 70) {
  System.out.println("Geçtiniz.");
} else {
  System.out.println("Kaldınız.");
}
 

Örnek 6: “if” yapısında “?” operatörü:

 
int not = 85;
int vize = 80;
String sonuc = (not + vize) / 2 >= 70 ? "Geçtiniz." : "Kaldınız.";
System.out.println(sonuc);
 

Örnek 7: Kullanıcının girdiği yaş değerine göre ekranda mesaj yazdıralım.

 
import java.util.Scanner;
 
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
   Scanner sc = new Scanner(System.in);
 
   System.out.print("Yaşınızı giriniz: ");
   int yas = sc.nextInt();
 
   if (yas < 18) {
     System.out.println("Yaşınız 18'ten küçük, sadece bilgi amaçlı kullanabilirsiniz.");
   } else {
     System.out.println("Yaşınız 18 veya daha büyük, tüm içeriklere erişebilirsiniz.");
   }
 
   sc.close();
  }
}
 

Bu örnekte, kullanıcıdan yaşını girdiği bir uygulama yapılmıştır. Bu uygulamada, kullanıcının girdiği yaş değeri, “if” yapısı ile kontrol edilir.

Eğer kullanıcının yaşı 18’ten küçükse, “if” bloğu içinde yer alan kodlar çalıştırılır ve “Yaşınız 18’ten küçük, sadece bilgi amaçlı kullanabilirsiniz.” mesajı ekrana yazdırılır.

Eğer yaş 18 veya daha büyükse, “else” bloğu içinde yer alan kodlar çalıştırılır ve “Yaşınız 18 veya daha büyük, tüm içeriklere erişebilirsiniz.” mesajı ekrana yazdırılır.

Örnek 8: Kullanıcının girdiği sayının tek mi çift mi olduğunu yazdıralım.

import java.util.Scanner;
 
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
   Scanner sc = new Scanner(System.in);
 
   System.out.print("Bir sayı giriniz: ");
   int sayi = sc.nextInt();
 
   if (sayi % 2 == 0) {
     System.out.println("Girilen sayı çifttir.");
   } else {
     System.out.println("Girilen sayı tektir.");
   }
 
   sc.close();
  }
}
 

Bu örnekte, kullanıcıdan bir sayı girdiği bir uygulama yapılmıştır. Bu uygulamada, kullanıcının girdiği sayı “if” yapısı ile kontrol edilir. Eğer sayı çifttir (yani sayının 2’ye bölümünden kalan 0’dır), “if” bloğu içinde yer alan kodlar çalıştırılır ve “Girilen sayı çifttir.” mesajı ekrana yazdırılır. Eğer sayı tektir (yani sayının 2’ye bölümünden kalan 1’dir), “else” bloğu içinde yer alan kodlar çalıştırılır ve “Girilen sayı tektir.” mesajı ekrana yazdırılır.

Bir Cevap Yazın