C# Telefon Rehberi – SQL Veritabanı

Herkese merhaba bugün C# Sql veritabanı bağlantısı kullanarak basit bir telefon rehberi oluşturacağız.

Örneğimizde SQL bağlantı kurma, kayıt ekleme, kayıt silme, güncelleme, arama yapma ve datagridview tıklanan satır bilgilerini TextBoxlara çekme işlemlerinin nasıl yapıldığını göreceksiniz.

Veritabanımız:

Form Tasarımı:

Name özelliklerini:

TextBoxlar için; txtAra, txtAd, txtSoyad ve txtTelefon olarak değiştirin.

Buttonlar için;btnAra, btnKaydet, btnGüncelle, btnSil olarak değiştirin.

DataGridView için; dgvKisiler olarak değiştiriyoruz.

Kodlarımız:


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;

namespace TelefonRehberi
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    SqlConnection conn;
    SqlCommand cmd;
    SqlDataAdapter adapter;
    DataTable tablo;

    void KisiGetir()
    {
      conn=new SqlConnection("Data Source=.;Initial Catalog=dbRehber;Integrated Security=True");
      adapter=new SqlDataAdapter("SELECT *FROM Kisiler",conn);
      tablo = new DataTable();
      conn.Open();
      adapter.Fill(tablo);
      dgvKisiler.DataSource=tablo;
      conn.Close();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      KisiGetir();
    }

    private void btnKaydet_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string sorgu = "Insert into Kisiler (Ad,Soyad,Telefon) values (@ad,@soyad,@tel)";
      cmd = new SqlCommand(sorgu, conn);
      cmd.Parameters.AddWithValue("@ad", txtAd.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("@soyad", txtSoyad.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("@tel", txtTelefon.Text);
      conn.Open();
      cmd.ExecuteNonQuery();
      conn.Close();
      KisiGetir();
    }

    private void btnGüncelle_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string sorgu = "Update Kisiler Set ad=@Ad,soyad=@Soyad,Telefon=@tel Where Id=@id";
      cmd = new SqlCommand(sorgu, conn);
      cmd.Parameters.AddWithValue("@ad", txtAd.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("@soyad", txtSoyad.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("@tel", txtTelefon.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("@id",dgvKisiler.CurrentRow.Cells[0].Value);
      conn.Open();
      cmd.ExecuteNonQuery();
      conn.Close();
      KisiGetir();

    }

    private void btnSil_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string sorgu = "DELETE Kisiler Where Id=@id";
      cmd = new SqlCommand(sorgu, conn);
      cmd.Parameters.AddWithValue("@id", dgvKisiler.CurrentRow.Cells[0].Value);
      conn.Open();
      cmd.ExecuteNonQuery();
      conn.Close();
      KisiGetir();
    }

    private void dgvKisiler_CellEnter(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
      txtAd.Text =dgvKisiler.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();
      txtSoyad.Text =dgvKisiler.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString();
      txtTelefon.Text =dgvKisiler.CurrentRow.Cells[3].Value.ToString();
    }

    private void btnAra_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      DataView dv = tablo.DefaultView;
      dv.RowFilter = "Ad Like '" + txtAra.Text + "%'";
      dgvKisiler.DataSource = dv;
    }

  }
}

Ekran Çıktıları:

Bir Cevap Yazın