C# Console Dikdörtgen, Daire Alanı ve Çevresini Hesaplama

Bu örneğimizde C# Console Application ve Windows Form App ile kısa kenarı ve uzun kenarı ,yarıçapı kullanıcı tarafından girilen bir dikdörtgen, daire alanı ve çevresini hesaplayan örneği gerçekleştireceğiz.

Dikdörtgenin Çevresi Nasıl Hesaplanır? Dikdörtgenin Çevresini Hesaplama Formülü Nedir?

Dikdörtgenin çevresi kısa kenar uzunluğu ile uzun kenar uzunluğu toplamının iki katına eşittir.
a’yı uzun kenarın uzunluğu, b’ yi kısa kenarın uzunluğu kabul edersek;
Dikdörtgenin Çevre = 2(a + b)

şeklinde hesaplanır.

Dikdörtgenin Alanı Nasıl Hesaplanır? Dikdörtgen Alanı Hesaplama Formülü Nedir?

Dikdörtgenin alanı, uzun kenar ile kısa kenarın çarpımıyla bulunur.
a’yı uzun kenarın uzunluğu, b’ yi kısa kenarın uzunluğu kabul edersek;
Dikdörtgenin Alanı = a x b

şeklinde hesaplanır.

C# Kodları:

static void Main(string[] args)
    {
      int kisaKenar, uzunKenar, alan, cevre;
      Console.Write("Kısa Kenar : ");
      kisaKenar=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.Write("Uzun Kenar : ");
      uzunKenar = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      alan = kisaKenar * uzunKenar;
      cevre = 2 * (kisaKenar + uzunKenar);
      Console.WriteLine("===============================");
      Console.WriteLine("Dikdörtgenin Alanı : " + alan);
      Console.WriteLine("Dikdörtgenin Çevresi : " + cevre);

      Console.ReadLine();
    }

Dairenin Çevresi Nasıl Hesaplanır? Dairenin Çevresini Hesaplama Formülü Nedir?

Dairenin çevresi r dairenin yarı çapı, π, yaklaşık 3,14 olan pi sayısı olmak üzere;Dairenin Çevresi = 2 x π x rşeklinde hesaplanır.

Dairenin Alanı Nasıl Hesaplanır? Dairenin Alan Hesaplama Formülü Nedir?

Dairenin çevresi r dairenin yarı çapı, π, yaklaşık 3,14 olan pi sayısı olmak üzere;Dairenin Alanı = π x r2şeklinde hesaplanır.

C# Console App ile Daire Alan ve Çevre Hesaplama

C# Kodları:

static void Main(string[] args)
    {
      const double pi = 3.14;
      double cevre, alan, r;
      Console.Write("Yarıçapı Gir : ");
      r=Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
      cevre = 2 * pi * r;
      alan = pi * r * r;
      Console.WriteLine("===============================");
      Console.WriteLine("Alan: "+alan);
      Console.WriteLine("Çevre: "+cevre);
      Console.ReadKey();
    }

C# Windows Form App ile Daire Alan ve Çevre Hesaplama

Form Tasarımı:

Yeni bir Windows Form Application projesi açarak aşağıdaki Formu oluşturun.

Form üzerine ToolBox üzerinden 3 adet Label, 1 Adet TextBox ve 1 Adet Button ekleyin

C# Kodları:


private void btnHesapla_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      const double pi=3.14;
      double r, alan, cevre;
      r=Convert.ToDouble(txtYaricap.Text);
      alan = pi * r * r;
      cevre = 2 * pi * r;
      lblAlan.Text = "Alan: "+alan.ToString();
      lblCevre.Text = "Çevre: "+cevre.ToString();
    }

Ekran Çıktısı:

Bir Cevap Yazın