Python’da döngüler nedir? Nasıl kullanılır?

Bu yazımızda da Python’da Döngüler’in neler olduğunu öğreneceğiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım o zaman.

Döngüler

Python’da döngüler (loop)bir kod dizisinin tekrar tekrar çalışmasını sağlayan yapılardır. Temiz bir kod oluşturmak için döngülerden sıklıkla yararlanılır.

2 farklı döngü çeşidi bulunmaktadır. Bunlar “while” ve “for” döngüleridir. Ayrıca bu yazımızda “range”fonksiyonu ile “break” ,“continue” ve “in”deyimlerini de öğreneceğiz.

While Döngüsü

Türkçe olarak “-iken” anlamına gelen while kelimesi yazdığımız kodların her defasında tekrarlanmasını sağlar. Eğer koşul sağlanıyorsa tekrar döngüye girer, eğer sağlanmıyorsa döngü sona erer. Hemen bir örnek verelim.

Bu uygulamada 1’den 5’e kadar olan sayıları yazdıran bir program oluşturduk. Programı yazdırmak için m ve n değişkenlerine 2 değer atadık. Ardından m sayısının n sayısından küçük olduğunu belirttik. Blok bitince program başa döndü ve şartın hala doğru olup olmadığını kontrol etti. Döngünün bloklar üzerinden her bir geçişine iterasyon denilmektedir. Döngünün bitiminde ekranda 5 ayısının yazmadığına dikkat edelim. Bunun nedeni döngünün 5 değerine ulaştığında “m<n” koşulunun yanlış hale gelmesi ve buna bağlı olarak döngünün bir daha çalıştırılmamasıdır.

For Döngüsü

For döngüsü temel olarak while döngüsüne benzer. Ancak Python dilinde while döngüsünden farkı sıralı nesneleri tek tek alıp işlemesidir. Ne demek istediğimi örneklerle daha iyi anlayacaksınız. İlk olarak for döngüsü kullanarak programımızı yazmaya çalışalım.

For döngüsü ile programımızı yazdık. Şimdi de bunu while döngüsü ile yapmaya çalışalım.

While döngüsü ile yazdığımız programın daha karmaşık olduğunu görmektesiniz. Ayrıca bir i değişkeni kullanmamız gerekmektedir. For döngüsünde ise böyle bir duruma gerek yok.

Range Fonksiyonu

Türkçe olarak “aralık” anlamına gelmektedir. Python’da sayı aralıklarını belirtmek için kullanırız. Temel olarak çalışma mantığı şu şekildedir.

Birkaç tane örnek verelim.

range(5): 0 ile 4 aralığındaki sayıları belirtir. Başlangıç değerini belirtmediğimiz için 0, değişim miktarını da yine belirtmediğimiz için 1 alırız. Bitiş değerini dahil etmediğimize dikkat edelim.

range(20,2,-2): Yirmi ile iki arsındaki ikili azalma olayıyla oluşan sayıları kapsamaktadır.

İn İşleci

Pek çok yerde kullandığımız bu işlec adından da anlaşılacağı üzere belirlediğimiz nesnenin belirlenen değer aralığında olup olmadığını sorgularken kullanırız.

Burada verilen koddan çıktı olarak 0 ile 29 arasındaki bütün değerleri alırız.

Break Deyimi

Türkçe olarak “terketmek” anlamına gelen bu kelime Python dilinde döngüyü sonlandırmak için kullanılır.

Örnekte i’nin değeri 10 olunca sonuç sağlanıyor ve break ifadesiyle karşılaşıldığı için döngü sona eriyor.

Bu örnekte de sonsuz bir döngüyü break ile nasıl sonlandıracağımızı gördük.

Continue Deyimi

Türkçe olarak “devam” anlamına gelen bu kelime Python’da yorumlayıcı tarafından görüldüğü zaman diğer kodları es geçilip döngünün başına gelinir.

Burada değişken 2 ye tam bölünüyorsa continue deyimi sayesinde bu koşulları es geçip döngünün başına dönecektir.

Bu yazımızda Python’da Döngüler’in neler olduğunu, nasıl kullanıldığını ve bazı önemli döngüleri öğrendik. Umarım sizlere faydalı bir yazı olmuştur. Bir sonraki yazıda görüşmek dileğiyle.

Bir Cevap Yazın