C# Textbox’tan Veri Alma

Bu yazıda projelerimizde sık kullandığımız textbox nesnesindeki verileri başka bir textbox, label, listbox gibi nesnelere aktarma ile ilgili örnek kodlar göstereceğim. Örneklerde kullandığım nesneleri görsellerle gösterip, kırmızı yazı ile de nesnelerin adlarını yanına yazacağım.,

TextBox nesnelerindeki verileri almak için nesnenin Text özelliği kullanılır. Text özelliği get ve set türünde bir nesne olduğu için içindeki değeri okumak için nesne.Text yazmak ve nesne içindeki değeri değiştirmek için nesne.Text=”yeni veri” şeklinde yazmak gerekir. Ayrıca bilinmesi gereken bir nokta da textbox içindeki veriler string türündedir. Matematisel işlemler yapılacaksa tür dönüşümü yapılması gerekir.

TextBox’tan Textbox’a Veri Aktarma

İlk örneğimiz bir textbox içindeki veriyi başka bir textbox içinde aktarma olsun. Örnekte txtSayi içindeki sayı alıp karesini hesapladıktan sonra başka bir textbox içine aktaracağım.

Hesapla butonuna ait click olayı aşağıdaki gibi olacaktır.

    private void btnHesapla_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      int sayi = Convert.ToInt32(txtSayi.Text);
      txtSonuc.Text = (sayi * sayi).ToString();
    }

TextBox’tan Label’a Veri Aktarma

Textbox nesneleri gibi Label nesnelerinin de Text özelliği set ve get olarak kullanılabilir. Hesaplama sonucunu label içinde yazdıralım.

    private void btnHesapla_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      int sayi = Convert.ToInt32(txtSayi.Text);
      lbSonuc.Text = (sayi * sayi).ToString();  
    }

TextBox’tan ListBox’a Veri Aktarma

Textbox’tan listbox’a veri aktarmak için listbox’ın içindeki öğelerin nasıl kaydedildiğini bilmek gerekir. Listbox içindeki her nesne item olarak ifade edilir. Tüm item nesneleri nesne olabileceği gibi değer de olabilir. Listbox içine değer eklemek için Items özelliğinin Add metodu kullanılır.

Aşağıdaki örnekte textbox içindeki değer listbox içine eklenmektedir.

    private void btnHesapla_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string ad = txtAd.Text;
      lboxSonuc.Items.Add(ad);
    }

Bir Cevap Yazın