C# Mod Alma

Bu yazıda mod C# dilinde mod alma işlemini nasıl yapacağınızı örneklerle göreceksiniz.

Mod Alma Nedir?

Bir sayının başka bir sayıya bölümünden kalana mod denir. Mod alma işlemi de kalan bulma işlemi olarak ifade edilebilir.  C# dilinde mod almak için % operatörü kullanılır.

Bir örnekle açıklayalım. Basit bir aritmetik problemi ele alalım: 11’i 3’e böldüğünüzde geriye ne kaldı? Cevabı hesaplaması kolaydır: 11’i 3’e bölün ve geri kalanını alın: 2. Peki bunu C# gibi bir programlama dilinde nasıl hesaplarsınız? Bir formül bulmak zor değil, ancak dil, tamsayı bölme işleminin gerçekleştirilmesinden kaynaklanan kalanı hesaplayan yerleşik bir mekanizma, modül operatörü (‘%’) sağlar.

Basit bir mod alma örneği

  Console.WriteLine(17 % 3); //2
  Console.WriteLine(10 % 5)  //0

C# Mod Alma Örnekleri

Örnek 1: Kullanıcının girdiği sayının tek mi yada çift mi olduğunu ekrana yazdıralım.

 public static void Main (string[] args) {
  Console.WriteLine ("Mod Alma Uygulaması");

  Console.Write("Bir Tam Sayı Girin :");
  int sayi=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  if(sayi%2 == 0){
   Console.WriteLine("Sayı Çifttir.");
  }else{
   Console.WriteLine("Sayı Tektir.");
  }
 }

Çıktı:

Mod Alma Uygulaması
Bir Tam Sayı Girin :125
Sayı Tektir.

Örnek 1: Kullanıcının girdiği sayının 3’e yada 5’e bölünüp bölünmediğini hesaplayan örneği yapalım. (yada dediği için || kullanılacak)

 public static void Main (string[] args) {
  Console.WriteLine ("Mod Alma Uygulaması");

  Console.Write("Bir Tam Sayı Girin :");
  int sayi=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  if(sayi%3 ==0 || sayi%5==0){
   Console.WriteLine("Sayı 3'e yada 5'e tam bölünüyor.");
  }else{
   Console.WriteLine("Sayı 3'e yada 5'e tam bölünemiyor.");
  }
 }

Çıktı:

Mod Alma Uygulaması
Bir Tam Sayı Girin :36
Sayı 3'e yada 5'e tam bölünüyor.

Bir Cevap Yazın