Python Input ve Print Fonksiyonları Kullanımı

Python’da konsola (etkileşimli kabuk) veriler yazdırmak istendiğinde print( ) fonksiyonu, kullanıcıdan bir girdi almak istendiğinde ise input( ) fonksiyonu kullanılmalıdır. Ayrıca her iki fonksiyonun alacağı parametreler ve/veya beraber kullanılabileceği fonksiyonlar bulunmaktadır. 

print() Fonksiyonu Kullanımı:

print( ) fonksiyonu, konsola çıktı göndermek amacıyla kullanılır. Programların genellikle yapılan işlemler sonucunu kullanıcıya sunması gerekir. Programda veri print( ) fonksiyonu ile Python’daki konsolda görüntülenebilir. print( ) fonksiyonunun kullanımı:

a=10
b="nedrinbarkinoren.com"
print("merhaba dünya")
print(a)
print(b)

#tek satırda yazdırmak içim
print("merhaba dünya",a,b)

Yukarıdaki örneklerde print( ) fonksiyonu kullanılırken parantez içerisinde kullanılan değerlere argüman denilmektedir. Python, print( ) fonksiyonu argümanını kontrol ederek, belirtilen kurallara uyup uymadığını kontrol eder. Yanlış kullanımlarda hata vererek program çalışmaz.

print(merhaba dünya)

Yukarıdaki kodu yazdığımızda aşağıdaki hata ile karşılaşırız.

 File "main.py", line 2
  print(merhaba dünya)
         ^
SyntaxError: invalid syntax

Yukarıdaki kodda tırnakların kullanılmaması hatayı meydan getirmektedir.

print( ) fonksiyonu kullanılırken argüman değerleri arasında aritmetiksel işlemler yapılabilir.

a=15
b=10

print(a + b)
print(a - b)
print(a * b)
print(a / b)

print(a // b)
print(a % b)

Çıktı:

25
5
150
1.5
1
5

print( ) Fonksiyonu ile Kullanılabilen Parametreler:

Ters Taksim( \ )

Bu kaçış karakteri ile özel sembolleri yazabilirsiniz. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim.

print('İngiltere\'nin Başkenti Londra\'dır')

Çıktı

İngiltere'nin Başkenti Londra'dır

Alt Satır Başı (\n)

print( ) fonksiyonu kullanılırken, karakter dizilerinde bazen alt satıra inme ihtiyacı duyulabilir. Python’da en sık kullanılan kaçış parametresi \n parametresidir.

print("1.satır \n2.satır \n3.satır ")

Çıktı:

merhaba dünya  nedrinbarkinoren.com 

end Parametresi

Bu parametre print( ) fonksiyonu ile ekrana gönderilen değerlerin sonunda hangi işlemin yapılacağını belirtmektedir. Aşağıdaki örneklerde print fonksiyonu normalde alt alta yazdırırken end() parametresi ile istediğimiz satırları yan yana yazdırabiliriz.

print("pazartesi",end="-")
print("salı",end="-")
print("çarşamba")

Çıktı:

pazartesi-salı-çarşamba

sep Parametresi

print() fonksiyonu ile birlikte yazdırdığımız her bir argümanın arasına istediğimiz işareti koymamızı sağlayan parametredir. Aşağıdaki örneklerde de görülmektedir.

print("pzt","sal","çar","per","cum","cts","paz",sep=" <> ")

Çıktı:

pzt <> sal <> çar <> per <> cum <> cts <> paz

input() Fonksiyonu Kullanımı:

input() fonksiyonu bir çok programlama dilinde kullanıcıdan yani klavyeden veri girişi yapmak için kullanılan hazır fonksiyondur. Kullanıcı klavyeden program içerisine bazı bilgiler eklemesi gerekiyorsa input() fonksiyonunu kullanması gerekir. Python programlama dilinde de kullanıcıdan bilgi almak için input() fonksiyonu kullanılır.

input( ) fonksiyonu kullanılırken kullanıcıdan alınan değer bir değişkene atanmalıdır.

ad=input("isiminizi girin :")
print("merhaba, ",ad)

Çıktı:

isiminizi girin :Barkin
merhaba, Barkin

input() fonksiyonu ile klavyeden girilen tüm bilgiler string olarak algılanır. Rakamlarda string olarak kabul edilir. Eğer girilen rakam yada sayılar aritmetik işlemlerde kullanılacaksa herhangi bir sayısal tipe dönüştürülerek daha sonra işlemlere alınmalıdır.

Aşağıdaki örnekte klavyeden girilen sayılar int() fonksiyonu ile sayısal bir tipe dönüştürülerek toplandığı için sayılar normal olarak toplama yapılmış ve sonuç yazdırılmıştır.

s1 = int(input("Sayı 1 :"))
s2 = int(input("Sayı 2 :"))

print("toplam :", s1+s2)
print("fark :", s1-s2)
print("çarpma :", s1*s2)
print("bölme :", s1/s2)

Çıktı:

Sayı 1 :10
Sayı 2 :5
toplam : 15
fark : 5
çarpma : 50
bölme : 2.0

Bir Cevap Yazın