C# 1’den 10 a Kadar Sayıları Yazdırma

Bu örnekte C# ile For Döngüsü kullanarak 1′ den 10′ a kadar olan sayıları alt alta ve yan yana olacak şekilde yazdıran iki örnek oluşturacağız. Örneğimizde For Döngüsün en basit haliyle kullanımını göreceksiniz.

Örnek 1:

C# ile 1-10 arası sayıları alt alta yazdırın.

class Program
  {
  
    static void Main(string[] args)
    {

      for (int i = 1; i <= 10; i++)
      {
        Console.WriteLine(i);
      }
      Console.ReadKey();

    }
  }

Ekran Çıktısı:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Örnek 2:

C# ile 1-10 arası sayıları yan yana yazdırın.

C# Kodları:

class Program
  {
  
    static void Main(string[] args)
    {

      for (int i = 1; i <= 10; i++)
      {
        Console.Write(i+" ");
      }
      Console.ReadKey();

    }
  }

Ekran Çıktısı:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bir Cevap Yazın