Arduino For Döngüsü ile Süre Ayarlı Kara Şimşek Devresi Yapımı

Arduino ile For Döngüsü kullanarak 6 Ledli kara şimşek uygulaması. Uygulamamızda potansiyometre ile ledlerin yanış hızı ayarlanmaktadır.

Kullanılacak malzemeler:

1 Adet Arduino Uno Kartı

6 Adet Kırmızı LED

6 Adet 220Ω direnç

1 adet Potansiyometre

11 Adet Kablo

İpuçları:

pinMode: Dijital pinleri giriş yada çıkış pini olarak ayarlar.
digitalWrite: Dijital pinleri LOW yada HIGH yapar.
delay: mili saniye cinsinden programı duraklatır.

Devre Şeması:

//nedrinbarkinoren.com
int sensorPin=3;
int sensorValue=0;
 
void setup()
{
 Serial.begin(9600); 
 // Seri Port ekranı için bağlantı kur. 
for (int i = 3; i <=8; i++) { //For döngüsünün 6 kez tekrarlanmasını istiyoruz.
  pinMode(i, OUTPUT); //i değişkenlerini "çıkış" olarak tanımlıyoruz.
 }
 
}
 
void loop()
{
 sensorValue=analogRead(sensorPin); 
 Serial.println(sensorValue);
 
 for (int i = 3; i <=8; i++) {
  digitalWrite(i, HIGH);
  delay(sensorValue);
  digitalWrite(i, LOW);
 } 
 
 for (int j = 8; j > 3; j--) {
  digitalWrite(j, HIGH);
  delay(sensorValue);
  digitalWrite(j, LOW);
 }
 
}

Bir Cevap Yazın