Arduino ile LED Yakma

Ve ilk uygulamamıza bu yazımız ile başlıyoruz ! Hemen hemen bütün elektronik sistemlerde gördüğümüz, aydınlatmaya yarayan elektronik devre elemanı olan LED’i yakıp söndüreceğiz, sonrasında da biraz da LED nedir konusundan ve elektronik hesaplamalardan bahsedeceğiz.

Hadi başlayalım !

Gerekli malzemeler:

Devre Bağlantıları :
Arduino’muzun 13. pinini ledimizin “+” (Uzun olan) bacağına.Arduino’muzun GND pinini ( “-” kutbunu), Direncimizin bir bacağına; ledimizin “-” (kısa olan) bacağını, direncin diğer bacağına bağlıyoruz.

  // nedrinbarkinoren.com 
    
   void setup() { 
   // Arduino Çalıştığında : 
    
   pinMode(13, OUTPUT); 
   // 13. pini çııkış olarak tanımlıyoruz. 
  } 
   
  void loop() { 
   // Arduino Çalıştığı sürece : 
    
   digitalWrite(13, HIGH); 
   // 13. pine elektrik gönder. 
    
   delay(1000); 
   // 1 saniye bekle. 
    
   digitalWrite(13, LOW); 
   // 13. pine giden elektriği kes. 
    
   delay(1000); 
   // 1 saniye bekle. 
  } 
 • Kodumuzu Arduino IDE’de sol üsteki tik tuşuna basarak kontrol ediyoruz ve ok tuşuyla Arduino’muza yüklüyoruz. Ledin 1 saniye aralıklarla yanıp söndüğünü göreceksiniz.

Bir Cevap Yazın