Elektronik Metre Nasıl Yapılır? – (Dijital Metreyi Kendin Yap!)

Günlük hayatta 1 metreden büyük uzaklıkları ölçmek genelde 2 kişilik bir iştir. Bu projemizde Arduino ve Ultrasonik sensör yardımıyla sesin havada yayılma hızı bilgisini kullanarak gönderdiğimiz ses dalgasıyla yankı yaparak geri dönen ses dalgası arasında geçen süreyi hesaplayıp ses kaynağı ile karşıdaki nesnenin arasındaki mesafeyi tespit edeceğiz, bir diğer tabir ile mesafe ölçer uygulaması üzerinde çalışacağız. Arduino Dersleri serimizin bu bölümünde sizlerle beraber Dijital Metre yapacağız. Dijital metreyi ister mesafe ölçümlerinde ister park sensörü gibi uygulamalarda isterseniz de boy ölçer gibi uygulamalarda kullanabilirsiniz.

Gerekli Malzemeler:

Arduino Dijital Metre Devresi
//nedrinbarkinoren.com
#include <LiquidCrystal.h> //LCD kütüphanemizi başlatıyoruz.
int trigPin = 7; //Ultrasonik sensör trig pini değişkeni
int echoPin = 6; //Ultrasonik sensör echo pini değişkeni
int sure; //Ses dalgasının gidip gelme süresi değişkeni
int uzaklik; //Ölçülen uzaklık değeri değişkeni
int rs = 12, en = 11, d4 = 5, d5 = 4, d6 = 3, d7 = 2; //LCD'nin pin değişkenlerini tanımlıyoruz.
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7); //LCD'nin pin bağlantılarını ayarlıyoruz.
void setup() {
 pinMode(trigPin, OUTPUT); //trig pinini OUTPUT olarak ayarlıyoruz.
 pinMode(echoPin, INPUT); //echo pinini INPUT olarak ayarlıyoruz.
 lcd.begin(16, 2); //LCD ekranımızın en-boy oranını ayarlıyoruz.                
}
void loop() {
 digitalWrite(trigPin, LOW); //Ultrasonik sensör ile ölçüm sekansını başlatıyoruz.
 delayMicroseconds(5);
 digitalWrite(trigPin, HIGH);
 delayMicroseconds(10);
 digitalWrite(trigPin, LOW);
 sure = pulseIn(echoPin, HIGH, 11600); //Ses dalgasının gidip gelme süresini ölçüyoruz.
 uzaklik = sure * 0.0345 / 2; //Ölçülen süre ile uzaklık hesabı yapıyoruz.
 lcd.clear(); //LCD'deki eski yazılar temizlenir.
 lcd.setCursor(0, 0); //LCD'nin 1. satır 1. sütunundan yazmaya başlıyoruz.   
 lcd.print("Uzaklik:");
 lcd.setCursor(0, 1); //LCD'nin 2. satır 1. sütunundan yazmaya başlıyoruz.
 lcd.print(uzaklik); //Uzaklık değerini LCD'ye yazdırıyoruz.
 lcd.print("cm");
}

Bu videodan benim anlattıklarımı uygulamalı bir şekilde yapabilirsiniz, herhangi bir soru ve düşünceniz için benimle iletişime geçebilirsiniz.

Nedrin Barkın ÖREN

Bir Cevap Yazın